vsuper      123 src/vfs/extfs/extfs.c   struct vfs_s_super *vsuper;
vsuper      126 src/vfs/extfs/extfs.c   vsuper = VFS_SUPER (super);
vsuper      128 src/vfs/extfs/extfs.c   vsuper->me = me;
vsuper      129 src/vfs/extfs/extfs.c   vsuper->name = g_strdup (name);