vfsent_name    533 src/filemanager/mountlist.c   if (!e || !e->vfsent_name)
vfsent_name    536 src/filemanager/mountlist.c     return e->vfsent_name;