vfs_info     163 lib/vfs/vfs.h   int (*close) (void *vfs_info);
vfs_info     164 lib/vfs/vfs.h   ssize_t (*read) (void *vfs_info, char *buffer, size_t count);
vfs_info     165 lib/vfs/vfs.h   ssize_t (*write) (void *vfs_info, const char *buf, size_t count);
vfs_info     168 lib/vfs/vfs.h   struct vfs_dirent *(*readdir) (void *vfs_info);
vfs_info     169 lib/vfs/vfs.h   int (*closedir) (void *vfs_info);
vfs_info     173 lib/vfs/vfs.h   int (*fstat) (void *vfs_info, struct stat * buf);
vfs_info     186 lib/vfs/vfs.h   off_t (*lseek) (void *vfs_info, off_t offset, int whence);
vfs_info     201 lib/vfs/vfs.h   int (*ctl) (void *vfs_info, int ctlop, void *arg);
vfs_info     1350 src/vfs/fish/fish.c fish_fstat (void *vfs_info, struct stat *buf)
vfs_info     1354 src/vfs/fish/fish.c   ret = vfs_s_fstat (vfs_info, buf);
vfs_info     2180 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c ftpfs_fstat (void *vfs_info, struct stat *buf)
vfs_info     2184 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   ret = vfs_s_fstat (vfs_info, buf);
vfs_info     396 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_readdir (void *vfs_info)
vfs_info     400 src/vfs/undelfs/undelfs.c   if (vfs_info != fs)
vfs_info     425 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_closedir (void *vfs_info)
vfs_info     427 src/vfs/undelfs/undelfs.c   (void) vfs_info;
vfs_info     498 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_close (void *vfs_info)
vfs_info     500 src/vfs/undelfs/undelfs.c   undelfs_file *p = vfs_info;
vfs_info     582 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_read (void *vfs_info, char *buffer, size_t count)
vfs_info     584 src/vfs/undelfs/undelfs.c   undelfs_file *p = vfs_info;
vfs_info     693 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_fstat (void *vfs_info, struct stat *buf)
vfs_info     695 src/vfs/undelfs/undelfs.c   undelfs_file *p = vfs_info;
vfs_info     736 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_lseek (void *vfs_info, off_t offset, int whence)
vfs_info     738 src/vfs/undelfs/undelfs.c   (void) vfs_info;