skip_len     455 lib/search/regex.c                     gsize * skip_len, int *ret)
skip_len     464 lib/search/regex.c       for (*skip_len = 2; /* \{ */
skip_len     465 lib/search/regex.c         current_pos + *skip_len < replace_str->len && curr_str[*skip_len] >= '0'
skip_len     466 lib/search/regex.c         && curr_str[*skip_len] <= '7'; (*skip_len)++)
skip_len     469 lib/search/regex.c       if (current_pos + *skip_len < replace_str->len && curr_str[*skip_len] == '}')
skip_len     471 lib/search/regex.c         (*skip_len)++;
skip_len     484 lib/search/regex.c       *skip_len = 2;   /* \x */
skip_len     488 lib/search/regex.c         for (*skip_len = 3;   /* \x{ */
skip_len     489 lib/search/regex.c           current_pos + *skip_len < replace_str->len
skip_len     490 lib/search/regex.c           && g_ascii_isxdigit ((guchar) curr_str[*skip_len]); (*skip_len)++)
skip_len     493 lib/search/regex.c         if (current_pos + *skip_len < replace_str->len && curr_str[*skip_len] == '}')
skip_len     495 lib/search/regex.c           (*skip_len)++;
skip_len     507 lib/search/regex.c         *skip_len = 2; /* \x without number behind */
skip_len     515 lib/search/regex.c           *skip_len = 3;   /* \xH */
skip_len     517 lib/search/regex.c           *skip_len = 4;   /* \xHH */
skip_len     526 lib/search/regex.c     *skip_len = 2;
skip_len     537 lib/search/regex.c                    gsize * skip_len, replace_transform_type_t * replace_flags)
skip_len     545 lib/search/regex.c   *skip_len = 0;
skip_len     554 lib/search/regex.c       *skip_len = 1;
skip_len     558 lib/search/regex.c     for (*skip_len = 0;
skip_len     559 lib/search/regex.c       current_pos + *skip_len + 2 < replace_str->len
skip_len     560 lib/search/regex.c       && (curr_str[2 + *skip_len] & (char) 0xf0) == 0x30; (*skip_len)++)
skip_len     563 lib/search/regex.c     if (curr_str[2 + *skip_len] != '}')
skip_len     566 lib/search/regex.c     tmp_str = g_strndup (curr_str + 2, *skip_len);
skip_len     573 lib/search/regex.c     *skip_len += 3;     /* ${} */
skip_len     581 lib/search/regex.c       *skip_len = 1;
skip_len     588 lib/search/regex.c       *skip_len = 2;   /* \\ and one digit */
skip_len     592 lib/search/regex.c     if (!mc_search_regex__replace_handle_esc_seq (replace_str, current_pos, skip_len, &ret))
skip_len     596 lib/search/regex.c     *skip_len += 2;
skip_len      79 src/editor/spell_dialogs.c   int skip_len;
skip_len      99 src/editor/spell_dialogs.c   skip_len = button_get_len (skip_btn);
skip_len     103 src/editor/spell_dialogs.c   max_btn_len = MAX (replace_len, skip_len);
skip_len      43 tests/lib/search/regex_replace_esc_seq.c   skip_len = 0;\
skip_len      45 tests/lib/search/regex_replace_esc_seq.c     mc_search_regex__replace_handle_esc_seq( replace_str, pos, &skip_len, &ret ), r,\
skip_len      46 tests/lib/search/regex_replace_esc_seq.c     skip_len, skip,\