shift       188 lib/vfs/utilvfs.c   int shift;
shift       199 lib/vfs/utilvfs.c   shift = strlen (p) - (MC_MAXPATHLEN - 16);
shift       200 lib/vfs/utilvfs.c   if (shift > 0)
shift       201 lib/vfs/utilvfs.c     p += shift;