p_i        88 lib/vfs/utilvfs.c   struct passwd *p_i;
p_i        90 lib/vfs/utilvfs.c   p_i = getpwuid (geteuid ());
p_i        92 lib/vfs/utilvfs.c   return (p_i && p_i->pw_name) ? g_strdup (p_i->pw_name) : g_strdup ("anonymous");  /* Unknown UID, strange */