libssh2_session_last_errno 491 src/vfs/sftpfs/connection.c     sftp_errno = libssh2_session_last_errno (sftpfs_super->session);
libssh2_session_last_errno  97 src/vfs/sftpfs/dir.c     libssh_errno = libssh2_session_last_errno (sftpfs_super->session);
libssh2_session_last_errno 173 src/vfs/sftpfs/file.c     libssh_errno = libssh2_session_last_errno (super->session);