level       485 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   static int level = 0;    /* ftpfs_login_server() use ftpfs_command() */
level       518 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       if (level == 0)
level       520 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c         level = 1;
level       522 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c         level = 0;
level       544 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     if ((wait_reply & WANT_STRING) != 0 && !retry && level == 0 && code == 421)
level       547 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       level = 1;
level       549 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       level = 0;