g_slist_free_full  77 lib/glibcompat.c       g_slist_free_full (slist, destroy);
g_slist_free_full 1393 lib/tty/key.c   g_slist_free_full (select_list, g_free);
g_slist_free_full 332 src/filemanager/file.c   g_slist_free_full (lp, free_link);
g_slist_free_full 1219 src/filemanager/mountlist.c     g_slist_free_full (mount_list, (GDestroyNotify) free_mount_entry);
g_slist_free_full 1503 src/filemanager/panel.c   g_slist_free_full (p->format, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 1504 src/filemanager/panel.c   g_slist_free_full (p->status_format, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 1815 src/filemanager/panel.c       g_slist_free_full (home, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 4585 src/filemanager/panel.c     g_slist_free_full (p->format, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 4600 src/filemanager/panel.c       g_slist_free_full (p->status_format, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 1865 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c       g_slist_free_full (dirlist, g_free);
g_slist_free_full 1885 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     g_slist_free_full (dirlist, g_free);
g_slist_free_full 1908 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   g_slist_free_full (dirlist, g_free);
g_slist_free_full 2418 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   g_slist_free_full (no_proxy, g_free);
g_slist_free_full 141 tests/src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_long_list.c   g_slist_free_full (input, g_free);
g_slist_free_full 142 tests/src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_long_list.c   g_slist_free_full (output, g_free);