vfs_s_invalidate 688 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_invalidate (me, super);
vfs_s_invalidate 814 lib/vfs/direntry.c         vfs_s_invalidate (path_element->class, ino->super);
vfs_s_invalidate 181 lib/vfs/xdirentry.h void vfs_s_invalidate (struct vfs_class *me, struct vfs_s_super *super);
vfs_s_invalidate 356 src/vfs/fish/fish.c     vfs_s_invalidate (me, super);
vfs_s_invalidate 2149 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     vfs_s_invalidate (path_element->class, super);
vfs_s_invalidate 2405 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c     vfs_s_invalidate (me, VFS_FILE_HANDLER_SUPER (fh));