vfs_s_free_super  858 lib/vfs/direntry.c     vfs_s_free_super (VFS_SUPER (id)->me, VFS_SUPER (id));
vfs_s_free_super 1213 lib/vfs/direntry.c         vfs_s_free_super (path_element->class, super);
vfs_s_free_super   60 tests/src/vfs/ftpfs/ftpfs_parse_long_list.c     vfs_s_free_super (me, super);