vfs_parse_raw_filemode   54 lib/vfs/utilvfs.h gboolean vfs_parse_raw_filemode (const char *s, size_t * ret_skipped, mode_t * ret_mode);
vfs_parse_raw_filemode  902 src/vfs/fish/fish.c                 vfs_parse_raw_filemode (buffer + 1, &skipped, &ST.st_mode);