vfs_init_ftpfs     41 src/vfs/ftpfs/ftpfs.h void vfs_init_ftpfs (void);
vfs_init_ftpfs    113 src/vfs/plugins_init.c     vfs_init_ftpfs ();