vfs_init     249 lib/vfs/vfs.h void vfs_init (void);
vfs_init     306 src/main.c     vfs_init ();
vfs_init      47 tests/lib/mc_realpath.c   vfs_init ();
vfs_init      83 tests/lib/mcconfig/config_string.c   vfs_init ();
vfs_init      55 tests/lib/mcconfig/user_configs_path.c   vfs_init ();
vfs_init      50 tests/lib/vfs/canonicalize_pathname.c   vfs_init ();
vfs_init      60 tests/lib/vfs/current_dir.c   vfs_init ();
vfs_init      47 tests/lib/vfs/path_cmp.c   vfs_init ();
vfs_init      47 tests/lib/vfs/path_len.c   vfs_init ();
vfs_init      65 tests/lib/vfs/path_manipulations.c   vfs_init ();
vfs_init      70 tests/lib/vfs/path_recode.c   vfs_init ();
vfs_init      50 tests/lib/vfs/path_serialize.c   vfs_init ();
vfs_init      78 tests/lib/vfs/relative_cd.c   vfs_init ();
vfs_init      50 tests/lib/vfs/tempdir.c   vfs_init ();
vfs_init      60 tests/lib/vfs/vfs_parse_ls_lga.c   vfs_init ();
vfs_init      51 tests/lib/vfs/vfs_path_from_str_flags.c   vfs_init ();
vfs_init      53 tests/lib/vfs/vfs_path_string_convert.c   vfs_init ();
vfs_init      60 tests/lib/vfs/vfs_prefix_to_class.c   vfs_init ();
vfs_init      87 tests/lib/vfs/vfs_s_get_path.c   vfs_init ();
vfs_init      81 tests/lib/vfs/vfs_setup_cwd.c   vfs_init ();
vfs_init      46 tests/lib/vfs/vfs_split.c   vfs_init ();
vfs_init     155 tests/src/editor/editcmd__edit_complete_word_cmd.c   vfs_init ();
vfs_init     249 tests/src/execute__common.c   vfs_init ();
vfs_init     100 tests/src/execute__execute_get_external_cmd_opts_from_config.c   vfs_init ();
vfs_init      88 tests/src/filemanager/cd_to.c   vfs_init ();
vfs_init      47 tests/src/filemanager/exec_get_export_variables_ext.c   vfs_init ();
vfs_init      43 tests/src/filemanager/filegui_is_wildcarded.c   vfs_init ();