vfs_fill_names  288 lib/vfs/vfs.h void vfs_fill_names (fill_names_f);
vfs_fill_names  471 src/filemanager/hotlist.c     vfs_fill_names (add_name_to_list);
vfs_fill_names  801 src/filemanager/hotlist.c     vfs_fill_names (add_name_to_list);