sftpfs_ssherror_to_gliberror 339 src/vfs/sftpfs/connection.c     sftpfs_ssherror_to_gliberror (sftpfs_super, sftp_errno, mcerror);
sftpfs_ssherror_to_gliberror 563 src/vfs/sftpfs/connection.c     sftpfs_ssherror_to_gliberror (sftpfs_super, sftp_errno, mcerror);
sftpfs_ssherror_to_gliberror 895 src/vfs/sftpfs/connection.c     sftpfs_ssherror_to_gliberror (sftpfs_super, sftp_errno, mcerror);
sftpfs_ssherror_to_gliberror 175 src/vfs/sftpfs/file.c       sftpfs_ssherror_to_gliberror (super, libssh_errno, mcerror);
sftpfs_ssherror_to_gliberror 184 src/vfs/sftpfs/internal.c     sftpfs_ssherror_to_gliberror (super, sftp_res, mcerror);
sftpfs_ssherror_to_gliberror  75 src/vfs/sftpfs/internal.h void sftpfs_ssherror_to_gliberror (sftpfs_super_t * super, int libssh_errno, GError ** mcerror);