VFS_SUPER     850 lib/vfs/direntry.c   return (VFS_SUPER (id)->fd_usage <= 0);
VFS_SUPER     858 lib/vfs/direntry.c   vfs_s_free_super (VFS_SUPER (id)->me, VFS_SUPER (id));
VFS_SUPER    1145 lib/vfs/direntry.c     super = VFS_SUPER (iter->data);
VFS_SUPER     203 src/vfs/cpio/cpio.c   return VFS_SUPER (arch);
VFS_SUPER     126 src/vfs/extfs/extfs.c   vsuper = VFS_SUPER (super);
VFS_SUPER     167 src/vfs/extfs/extfs.c   struct vfs_s_super *a = VFS_SUPER (data);
VFS_SUPER     197 src/vfs/extfs/extfs.c   struct vfs_class *me = VFS_SUPER (archive)->me;
VFS_SUPER     204 src/vfs/extfs/extfs.c   st.st_ino = VFS_SUPER (archive)->ino_usage++;
VFS_SUPER     216 src/vfs/extfs/extfs.c   inode = vfs_s_new_inode (me, VFS_SUPER (archive), &st);
VFS_SUPER     398 src/vfs/extfs/extfs.c   struct vfs_s_super *super = VFS_SUPER (archive);
VFS_SUPER     593 src/vfs/extfs/extfs.c   VFS_SUPER (current_archive)->root = root_entry->ino;
VFS_SUPER     756 src/vfs/extfs/extfs.c       VFS_SUPER (a)->me->free (VFS_SUPER (a));
VFS_SUPER    1023 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_NONE);
VFS_SUPER    1027 src/vfs/extfs/extfs.c     entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_MKFILE);
VFS_SUPER    1082 src/vfs/extfs/extfs.c   VFS_SUPER (archive)->fd_usage++;
VFS_SUPER    1156 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_NONE);
VFS_SUPER    1228 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_NONE);
VFS_SUPER    1284 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_NONE);
VFS_SUPER    1350 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_NONE);
VFS_SUPER    1369 src/vfs/extfs/extfs.c   vfs_s_free_entry (VFS_SUPER (archive)->me, entry);
VFS_SUPER    1392 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_NONE);
VFS_SUPER    1398 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_MKDIR);
VFS_SUPER    1413 src/vfs/extfs/extfs.c     vfs_s_free_entry (VFS_SUPER (archive)->me, entry);
VFS_SUPER    1434 src/vfs/extfs/extfs.c   entry = extfs_find_entry (VFS_SUPER (archive)->root, q, FL_NONE);
VFS_SUPER    1454 src/vfs/extfs/extfs.c   vfs_s_free_entry (VFS_SUPER (archive)->me, entry);
VFS_SUPER     371 src/vfs/fish/fish.c   return VFS_SUPER (arch);
VFS_SUPER     577 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   return VFS_SUPER (arch);
VFS_SUPER     721 src/vfs/sftpfs/sftpfs.c   return VFS_SUPER (arch);
VFS_SUPER     317 src/vfs/tar/tar.c   return VFS_SUPER (arch);