B_SKIP       85 src/filemanager/achown.c   { 0, B_SKIP,  NORMAL_BUTTON, 0, 0, N_("S&kip")  },
B_SKIP      1082 src/filemanager/achown.c     case B_SKIP: