vsa        114 lib/vfs/gc.c    const struct vfs_stamping *vsa = (const struct vfs_stamping *) a;
vsa        117 lib/vfs/gc.c    return (vsa == NULL || vsb == NULL || (vsa->v == vsb->v && vsa->id == vsb->id)) ? 0 : 1;