vfs_info     170 lib/vfs/vfs.h   int (*close) (void *vfs_info);
vfs_info     171 lib/vfs/vfs.h   ssize_t (*read) (void *vfs_info, char *buffer, size_t count);
vfs_info     172 lib/vfs/vfs.h   ssize_t (*write) (void *vfs_info, const char *buf, size_t count);
vfs_info     175 lib/vfs/vfs.h   void *(*readdir) (void *vfs_info);
vfs_info     176 lib/vfs/vfs.h   int (*closedir) (void *vfs_info);
vfs_info     180 lib/vfs/vfs.h   int (*fstat) (void *vfs_info, struct stat * buf);
vfs_info     193 lib/vfs/vfs.h   off_t (*lseek) (void *vfs_info, off_t offset, int whence);
vfs_info     208 lib/vfs/vfs.h   int (*ctl) (void *vfs_info, int ctlop, void *arg);
vfs_info     1349 src/vfs/fish/fish.c fish_fstat (void *vfs_info, struct stat *buf)
vfs_info     1353 src/vfs/fish/fish.c   ret = vfs_s_fstat (vfs_info, buf);
vfs_info     2120 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c ftpfs_fstat (void *vfs_info, struct stat *buf)
vfs_info     2124 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   ret = vfs_s_fstat (vfs_info, buf);
vfs_info     404 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_readdir (void *vfs_info)
vfs_info     409 src/vfs/undelfs/undelfs.c   if (vfs_info != fs)
vfs_info     429 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_closedir (void *vfs_info)
vfs_info     431 src/vfs/undelfs/undelfs.c   (void) vfs_info;
vfs_info     502 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_close (void *vfs_info)
vfs_info     504 src/vfs/undelfs/undelfs.c   undelfs_file *p = vfs_info;
vfs_info     586 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_read (void *vfs_info, char *buffer, size_t count)
vfs_info     588 src/vfs/undelfs/undelfs.c   undelfs_file *p = vfs_info;
vfs_info     697 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_fstat (void *vfs_info, struct stat *buf)
vfs_info     699 src/vfs/undelfs/undelfs.c   undelfs_file *p = vfs_info;
vfs_info     740 src/vfs/undelfs/undelfs.c undelfs_lseek (void *vfs_info, off_t offset, int whence)
vfs_info     742 src/vfs/undelfs/undelfs.c   (void) vfs_info;