libssh2_session_last_errno 339 src/vfs/sftpfs/connection.c     sftp_errno = libssh2_session_last_errno (sftpfs_super->session);
libssh2_session_last_errno 563 src/vfs/sftpfs/connection.c     sftp_errno = libssh2_session_last_errno (sftpfs_super->session);
libssh2_session_last_errno 895 src/vfs/sftpfs/connection.c     sftp_errno = libssh2_session_last_errno (sftpfs_super->session);
libssh2_session_last_errno  96 src/vfs/sftpfs/dir.c     libssh_errno = libssh2_session_last_errno (sftpfs_super->session);
libssh2_session_last_errno 172 src/vfs/sftpfs/file.c     libssh_errno = libssh2_session_last_errno (super->session);