g_slist_free_full  77 lib/glibcompat.c       g_slist_free_full (slist, destroy);
g_slist_free_full 1389 lib/tty/key.c   g_slist_free_full (select_list, g_free);
g_slist_free_full 311 src/filemanager/file.c   g_slist_free_full (lp, free_link);
g_slist_free_full 1210 src/filemanager/mountlist.c     g_slist_free_full (mount_list, (GDestroyNotify) free_mount_entry);
g_slist_free_full 1494 src/filemanager/panel.c   g_slist_free_full (p->format, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 1495 src/filemanager/panel.c   g_slist_free_full (p->status_format, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 1803 src/filemanager/panel.c       g_slist_free_full (home, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 4486 src/filemanager/panel.c     g_slist_free_full (p->format, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 4501 src/filemanager/panel.c       g_slist_free_full (p->status_format, (GDestroyNotify) format_item_free);
g_slist_free_full 2361 src/vfs/ftpfs/ftpfs.c   g_slist_free_full (no_proxy, g_free);