vfs_stamp_compare  152 lib/vfs/gc.c       stamp = g_slist_find_custom (stamps, &what, vfs_stamp_compare);
vfs_stamp_compare  173 lib/vfs/gc.c       stamp = g_slist_find_custom (stamps, &what, vfs_stamp_compare);