sftpfs_ssherror_to_gliberror 492 src/vfs/sftpfs/connection.c     sftpfs_ssherror_to_gliberror (sftpfs_super, sftp_errno, mcerror);
sftpfs_ssherror_to_gliberror 176 src/vfs/sftpfs/file.c       sftpfs_ssherror_to_gliberror (super, libssh_errno, mcerror);
sftpfs_ssherror_to_gliberror 185 src/vfs/sftpfs/internal.c     sftpfs_ssherror_to_gliberror (super, sftp_res, mcerror);
sftpfs_ssherror_to_gliberror  72 src/vfs/sftpfs/internal.h void sftpfs_ssherror_to_gliberror (sftpfs_super_t * super, int libssh_errno, GError ** mcerror);