VPF_NONE     712 lib/vfs/path.c   return vfs_path_to_str_flags (vpath, elements_count, VPF_NONE);
VPF_NONE     765 lib/vfs/path.c   return vfs_path_from_str_flags (path_str, VPF_NONE);
VPF_NONE     813 lib/vfs/path.c   vpath->str = vfs_path_to_str_flags (vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1019 lib/vfs/path.c   vpath->str = vfs_path_to_str_flags (vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1096 lib/vfs/path.c   vpath->str = vfs_path_to_str_flags (vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1233 lib/vfs/path.c   vpath->str = vfs_path_to_str_flags (vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1340 lib/vfs/path.c   ret_vpath->str = vfs_path_to_str_flags (ret_vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1298 src/filemanager/filegui.c   vpath = vfs_path_from_str_flags (def_text, only_one ? VPF_NO_CANON : VPF_NONE);
VPF_NONE     104 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     109 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     114 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     129 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     134 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     141 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     187 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     193 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     199 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     205 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     211 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     217 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     223 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     229 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     118 tests/lib/vfs/relative_cd.c     VPF_NONE,