VPF_NONE     710 lib/vfs/path.c   return vfs_path_to_str_flags (vpath, elements_count, VPF_NONE);
VPF_NONE     763 lib/vfs/path.c   return vfs_path_from_str_flags (path_str, VPF_NONE);
VPF_NONE     811 lib/vfs/path.c   vpath->str = vfs_path_to_str_flags (vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     991 lib/vfs/path.c   vpath->str = vfs_path_to_str_flags (vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1068 lib/vfs/path.c   vpath->str = vfs_path_to_str_flags (vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1205 lib/vfs/path.c   vpath->str = vfs_path_to_str_flags (vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1312 lib/vfs/path.c   ret_vpath->str = vfs_path_to_str_flags (ret_vpath, 0, VPF_NONE);
VPF_NONE     1292 src/filemanager/filegui.c   vpath = vfs_path_from_str_flags (def_text, only_one ? VPF_NO_CANON : VPF_NONE);
VPF_NONE     106 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     111 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     116 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     131 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     136 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     143 tests/lib/vfs/path_manipulations.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     189 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     195 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     201 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     207 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     213 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     219 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     225 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     231 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_NONE,
VPF_NONE     120 tests/lib/vfs/relative_cd.c     VPF_NONE,