VPF_HIDE_CHARSET 675 lib/vfs/path.c       if ((flags & VPF_HIDE_CHARSET) == 0)
VPF_HIDE_CHARSET 1234 src/filemanager/panel.c                VPF_STRIP_HOME | VPF_STRIP_PASSWORD | VPF_HIDE_CHARSET);
VPF_HIDE_CHARSET 218 tests/lib/vfs/path_recode.c     VPF_STRIP_HOME | VPF_STRIP_PASSWORD | VPF_HIDE_CHARSET,
VPF_HIDE_CHARSET 184 tests/lib/vfs/relative_cd.c                      VPF_STRIP_HOME | VPF_STRIP_PASSWORD | VPF_HIDE_CHARSET);